Sobernet

Numera går det tydligen att läsa sobernetmejl via IMAP4. Det betyder att man kan använda typ thunderbird eller mobiltelefonen för att kolla eposten. Wiie! 😀

Iof gör jag redan det, men via vidareskickning till vår egna mejlserver. Men det är bra för alla andra att det går framåt.

Leave a Reply