Composer

2022-02-05 08:10

Composer är en packet hanterare för PHP-applikationer, det håller reda på beroenden för de bibliotek som du använder i dina projekt.

Lägg till ett bibliotek

composer require laminas/laminas-db

Ta bort ett bibliotek

composer remove laminas/laminas-db

Uppdatera bibliotek

composer update

Visa utdaterade bibliotek

composer outdated