Standard filrättigheter i Linux och umask

2020-12-18 21:54

Standardrättigheter för filer och kataloger som skapas i Linux är 0666 för filer och 0777 för kataloger. Det är kanske inte helt optimalt att alla användare skulle få rätt att skriva i alla kataloger som skapades, det används umask för att lösa. Med umask sätter du ett värde som dras bort från standardrättigheterna när filen eller katalogen skapas. Det vanliga värdet för umask är 0002, vilket för att när en fil skapas får den värdet 0664 och en katalog får 0775

[user@workstation ~]$ umask
0002

[user@workstation ~]$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 user user    0 18 dec 21.27 fil
drwxrwxr-x 2 user user 4096 18 dec 21.27 katalog

Du kan ändra umask enkelt genom att bara ange det nya värdet du vill använda efter umask.

[user@workstation ~]$ umask 0022