Generera lösenord med Laminas-Math

2022-02-10 14:49 Laminas

För att generera lösenord på ett säkert och smidigt sätt så går det att använda biblioteket Laminas-Math

Installation

[user@workstation ~]$ composer require laminas/laminas-math

Användning

use Laminas\Math\Rand;
$chars = '0123456789abcdefghjkmnpqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ_-%^#!<>?{}[]+=()';
$string = Rand::getString(32, $chars);
printf("Random string: %s\n", $string);

PHP