Exkludera paket i YUM

2020-10-21 10:51 YUM

Om du behöver uppdatera ett system men inte vill uppdatera vissa paket så kan du använda -x eller --exclude.

yum update --exclude nginx

Om det skulle behövas att ett paket alltid excluderas så går det att lägga in en exclude i /etc/yum.conf

exclude=nginx