Ladda SSH-nycklar vid start i Windows

2020-10-29 15:55 PuTTY

Ibland kan det vara trevligt att automatiskt få sina SSH-nycklar laddade direkt när du loggar in med din användare i Windows. Länge har PuTTY varit ett bra alternativ för att ansluta via SSH till en linuxserver. Nu finns det även OpenSSH inbyggt i Windows 10 men PuTTY fortsätter vara ett bra alternativ. Börja med att konvertera dina SSH-nycklar till en PuTTY Private Key (.ppk) med hjälp av PuTTYgen.

För att ladda nycklarna skapar vi en batchfil som körs vid inloggning. Skapa filen ladda-nycklar.bat i katalogen %HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup med följande innehåll:

@ECHO off
REM En rad per nyckel du vill ladda
IF EXIST "%HOMEPATH%\.ssh\private.ppk" (SET KEYS=%KEYS% "%HOMEPATH%\.ssh\private.ppk")
IF EXIST "%HOMEPATH%\.ssh\work.ppk" (SET KEYS=%KEYS% "%HOMEPATH%\.ssh\work.ppk")

IF NOT DEFINED KEYS EXIT
START /d "%PROGRAMFILES%\PuTTY" pageant.exe %KEYS%
EXIT

Sökvägen till dina nycklar kan vara lite vad som helst men jag tycker om att lägga de i .ssh likt hur de sparas i Linux.