Visa loggar från en unit

2020-10-21 00:30 Systemd

Ibland vill man bara visa loggar från en tjänst eller unit, detta gör med argumentet journalctl -u <unit> eller journalctl --unit <unit>.

journalctl --unit nginx